Forest-Design

Inhoud Bos & Landschap

Aanleg en beheer van duurzaam groen

Forest@Design draagt graag bij aan ontwikkelingen in bos, landschap en stadsgroen. Omdat onze groene omgeving een nust is voor ons leefmilieu. Wij worden nou eenmaal gelukkig en zijn gezonder in een groene omgeving.

Kennis en ervaring

Fred van der Burgh heeft veel kennis en ervaring met groen in verschillende omgevingen en toepassingen. In onze adviezen en plannen ligt de nadruk op het optimaal inzetten van alle mogelijkheden die groen kan bieden.

Stadsgroen

In de stedelijke omgeving leggen wij vooral de nadruk op de eigenschappen van groen die bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat. Zoals: verbetering luchtkwaliteit, beschutting tegen weersinvloeden, beschaduwing, geluiddemping, belevingswaarde, biodiversiteit.

Landschap en ecologie

In de landelijke omgeving leggen wij vooral de nadruk op de meer traditionele waarden als ecologie, economie en landschappelijke kwaliteit.

Opdrachten en Projecten

Aanplant en beheeradvies bos op landbouwgronden | Nota dakgroen gemeente Den Haag | Functioneel groen in de grensregio Vlaanderen-Nederland | Groentoepassingen en groenbeheer in stedelijk gebied | Groentoepassingen en groenbeheer langs Gelderse wegen | Inrichting en beheer van bedrijfsterreinen | Monitoren bosopstanden (groei, ontwikkeling en kwaliteit) | Monitoren houtmarktontwikkeling (prijs en producten) | Ontwikkelen van multifunctioneel landgoed in Hongarije | Ontwikkelen voorbeeldbos Flevohout | Innovatie gebiedsontwikkeling buitengebied | Onderzoek LCA houtproducten |

Opdrachtgevers

Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen (BELW) | DHV | City 2020 | De Groene Stee | Robinia Vermogens Verwaltung (D) | Stichting Robinia | Veluws Centrum voor Technologie (VCT) | Diverse particulieren.

© Forest@Design 2017-2020