Forest-Design

Inhoud Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen en wonen is beter!

Forest@Design biedt aan haar opdrachtgevers kennis over de vele mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaam bouwen. Forest@Design zet deze kennis om in concrete toepassingen. Wij richten ons op verschillende facetten: Ontwerp, Materialen, Energie, Gezondheid, Leefomgeving & kwaliteit. Hierbij is de samenhang tussen deze facetten steeds het uitgangspunt.

Werkwijze

In overleg met de opdrachtgever kijken wij naar de kansen en knelpunten op weg naar de duurzaamheid. Dit kan leiden tot een keuze voor procesbegeleiding of juist ondersteuning bij een concreet project. Elke opdrachtgever krijgt op deze wijze een op maat gemaakt product.

Samenwerking

Voor alle grotere projecten werken wij samen met Sissy Verspeek, Natuurlijk Thuis .

Opdrachten en projecten

Advies voor duurzame bouw projecten | CAP'EM, Europees interreg IV project | Duurzaamheidsscan DistributieCentrum AS Watson | Duurzame aspecten ontwikkeling Woonzorgcomplex Ede | Duurzaamheidskader Logistiek Park Moerdijk | FSC hout gebruik door klusbedrijven | Feasibility study Typha insulation Interreg Va D-NL (pdf) | Implementatie GPR-gebouw | Kenniskring lectoraat biobased bouwen bij CoEBBE/Avans | Lectures course Egypt Urban Development, innovative and building materials, Cairo | Onderzoek Cradle to Cradle in de bouw | Opzetten informatiecentrum duurzaam materiaal | Presentaties duurzaam bouwen voor kavelkopers | Studie sociaal recreatief natuurpark (pdf) | SIA RAAK project biobasedbrug persbericht (pdf) | SIA RAAK project Polypyrrol & biobased facades | Rondleidingen en excursies duurzaam bouwen | TS PEF pilot insulation materials, EC | Verduurzaming bedrijfsterreinen en –gebouwen | Kennisbank biobased en circulair bouwen .

Opdrachtgevers

Agrodome Wageningen |Avans Hogeschool | COS Brabant Duurzaamheidstrein | Ecopolis Europa | Gemeente Cuijk| Gemeente Tilburg | Gemeente Wageningen | Mooiland Vastgoed | Nieuwland Advies | Provincie Gelderland | Provincie Noord Brabant | RMB | Stichting VIBA Expo | Veluws Centrum voor Technologie | Diverse particulieren | SAXION | Zygos Studio
© Forest@Design 2017-2023